Supply Chain Management

“Integraal ketenbeheer……dat vraagt om strategische samenwerking”

 

Supply Chain Management, ook wel integraal ketenbeheer genoemd, richt zich op het verbeteren van de samenwerking met (toe)leveranciers en de levering van goederen en diensten aan afnemers en eindgebruikers. Het ontwikkelen en onderhouden van relatiemanagement binnen de gehele keten is hierbij van strategisch belang.

De praktijk leert dat organisaties die deel uitmaken van geïntegreerde ketens o.a.:

 • een hogere klanttevredenheid scoren,
 • sneller en flexibeler goederen en diensten kunnen leveren,
 • met minder voorraad- en faalkosten kampen en
 • over meer innovatiekracht beschikken.

 

 • Wilt u starten met het ontwikkelen van Supply Chain Management?
 • Of bent u al begonnen maar heeft u bij de vervolgstappen ondersteuning nodig?
 • Of bent u benieuwd wat Supply Chain Management voor uw organisatie kan betekenen?

 

Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij diverse (complexe) vraagstukken op het gebied van Supply Chain Management. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het:

 • delen van kennis vanuit de markt en het toepassen hiervan in uw dagelijkse praktijk,
 • doorlichten van het verbeterpotentieel,
 • ontwikkelen van een visie op Supply Chain Management passend bij uw organisatie,
 • optimaliseren van de inkoop– en logistieke processen,
 • (her)inrichten van uw afdeling ‘Supply Chain’,
 • ontwikkelen van contract- en leveranciersmanagement en
 • beschikbaar stellen van tijdelijk capaciteit.

 

De stappen zijn helder:

Adviseren: wij analyseren de huidige situatie, bepalen vervolgens het verbeterpotentieel en adviseren de diverse stakeholders over de te volgen route.
Implementeren: na vaststelling van de te volgen route (vastgelegd in een visiedocument) wordt overgegaan tot implementatie aan de hand van een plan van aanpak. Hierbij onderscheiden wij ons met een mensgerichte en pragmatische aanpak.
Verbeteren: na afronding van de implementatiefase dragen wij zorg voor de borging. Met een goede borging wordt de nieuwe werkwijze verankert, waardoor het resultaat van de verandering blijvend is.

Onze werkwijze draagt direct bij aan de verdere groei van uw organisatie.

 

Meer weten? Mail info@citium.nl

 

 • Onze belofte: Citium werkt!