Inkoop

“Verkopers en Inkopers……van tegenpolen naar ketenpartners”

 

De wereld van Inkoop is aan het veranderen. Inkopers en verkopers realiseren zich steeds meer dat ze elkaar keihard nodig hebben. Niet langer als tegenpolen maar als ketenpartners met als gezamenlijk doel; het voldoen aan de wensen en behoeften van de klant en/of eindgebruiker.

In de praktijk zien we organisaties en bedrijven worstelen met de veranderende wensen en behoeften van klanten en/of eindgebruikers. Zo zien we dat (centraal) georganiseerde inkoopafdelingen het risico lopen dat de afstand tot de interne klanten (eindgebruikers en budgethouders) te groot wordt. Ze begrijpen elkaar niet meer. De inkoopafdeling verliest de verbinding en wordt als een bureaucratische afdeling gezien door hun klant.

Gelijktijdig zoeken (toe)leveranciers antwoord op de vraag op welke wijze de aansluiting van de eigen verkoopafdeling met (potentiële) afnemers – en daarmee ook met inkopers – verbetert kan worden. Daarnaast worstelen organisaties en bedrijven met het selecteren van de juiste leveranciers op het gebied van partnerschap en het inrichten van een inkoopfunctie.

De praktijk leert dat organisaties die werken vanuit een goed ingerichte inkoopfunctie:

 • een hogere klanttevredenheid scoren,
 • een grotere bijdrage leveren aan de financiële ambities van de organisatie,
 • de risico’s beter beheersen en
 • de beschikbaarheid van goederen en diensten hebben afgestemd op de vraag van de klant en/of eindgebruiker.

Het als klant of eindgebruiker kunnen beschikken over de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden en tegen de voor de organisatie gunstigste voorwaarden vraagt binnen de organisatie om een goed ingerichte inkoopfunctie, inclusief een professionele inkoopafdeling. Hierbij gaat het allang niet meer om alleen goedkoop inkopen maar veel meer strategisch relatiemanagement zowel met de interne organisatie als ook met vertegenwoordigers van (toe)leveranciers.

 

 • Wilt u als leverancier starten met het vergroten van de kennis en kunde van uw verkoopafdeling door te leren denken vanuit het inkoopperspectief?
 • Of heeft u als leverancier wel een idee maar nog geen oplossing hoe hier invulling aan te geven?
 • Staat uw organisatie aan de vooravond van het inrichten van een inkoopafdeling?
 • Of heeft u er juist één maar wilt u het verbeterpotentieel hiervan extern laten doorlichten?

 

Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij diverse praktische- maar ook complexe vraagstukken op het gebied van Inkoop. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het:

 • delen van kennis vanuit de markt en het toepassen hiervan in uw dagelijkse praktijk,
 • ontwikkelen van een visie op Inkoop & Logistiek,
 • adviseren bij de totstandkoming van een goed programma van eisen vanuit de opdrachtgever,
 • ontwikkelen van de inkoopfunctie binnen uw organisatie,
 • optimaliseren van de inkoopprocessen,
 • efficiënter inrichten van het bestelproces,
 • (her)inrichten van uw inkoopafdeling,
 • doorlichten van het verbeterpotentieel van het inkoopresultaat,
 • ontwikkelen van contract- en leveranciersmanagement,
 • beschikbaar stellen van tijdelijk capaciteit.

 

De stappen zijn helder:

Adviseren: wij analyseren de huidige situatie, bepalen vervolgens het verbeterpotentieel en adviseren de diverse stakeholders over de te volgen route.
Implementeren: na vaststelling van de te volgen route (vastgelegd in een visiedocument) wordt overgegaan tot implementatie aan de hand van een plan van aanpak. Hierbij onderscheiden wij ons met een mensgerichte en pragmatische aanpak.
Verbeteren: na afronding van de implementatiefase dragen wij zorg voor de borging. Met een goede borging wordt de nieuwe werkwijze verankert, waardoor het resultaat van de verandering blijvend is.

Onze werkwijze draagt direct bij aan de verdere groei van uw organisatie.

 

Meer weten? Mail info@citium.nl

 

 • Onze belofte: Citium werkt!