Logistiek

“Logistiek en Inkoop……onlosmakelijk met elkaar verbonden”

 

Logistiek is een primair proces waarbij het gaat over het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de ingaande- en uitgaande goederenstroom. Met andere woorden: de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden en onder de juiste condities. Dit maakt dat Logistiek – als primair proces – ook onderdeel is van de inkoopfunctie binnen de organisatie.

De praktijk leert dat organisaties die de inkoop- en logistieke processen op elkaar hebben afgestemd:

 • een hogere klanttevredenheid scoren,
 • de logistieke kosten beheersen,
 • over een toekomstbestendig ingericht assortiments- en voorraadbeheer beschikken en
 • gemakkelijker de slag kunnen maken naar de volgende fase van groei.

Onze ervaring is dat bij veel organisaties de inkoop- en logistieke afdelingen niet integraal met elkaar zijn verbonden. Dit terwijl thema’s als order-, assortiments-, voorraad-, content-, contractbeheer en het bestelproces onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een belangrijke uitdaging voor veel organisaties is dan ook het verbinden van de werelden van inkoop en logistiek.

 

 • Herkent u deze uitdaging en heeft u behoefte aan ondersteuning?
 • Of wilt u het verbeterpotentieel Logistiek extern laten doorlichten?

 

Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij diverse praktische- maar ook complexe vraagstukken op het gebied van Logistiek. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het:

 • delen van kennis vanuit de markt en het toepassen hiervan in uw dagelijkse praktijk,
 • ontwikkelen van een visie op Inkoop & Logistiek,
 • positioneren van logistiek binnen de supply chain,
 • optimaliseren van de logistieke processen,
 • (her)inrichten van uw afdeling Logistiek en 
 • doorlichten van het verbeterpotentieel van de logistieke processen.

 

De stappen zijn helder:

Adviseren: wij analyseren de huidige situatie, bepalen vervolgens het verbeterpotentieel en adviseren de diverse stakeholders over de te volgen route.
Implementeren: na vaststelling van de te volgen route (vastgelegd in een visiedocument) wordt overgegaan tot implementatie aan de hand van een plan van aanpak. Hierbij onderscheiden wij ons met een mensgerichte en pragmatische aanpak.
Verbeteren: na afronding van de implementatiefase dragen wij zorg voor de borging. Met een goede borging wordt de nieuwe werkwijze verankert, waardoor het resultaat van de verandering blijvend is.

Onze werkwijze draagt direct bij aan de verdere groei van uw organisatie.

 

Meer weten? Mail info@citium.nl

 

 • Onze belofte: Citium werkt!