Methodiek en filosofie

In 3 stappen naar Groei

 

Methodiek

Onze methode is erop gericht om uw organisatie, vanuit een vooruitstrevende visie en met behulp van innovatieve oplossingen op het gebied van Supply Chain ManagementInkoop en Logistiek, verder te helpen bij de volgende fase van groei. Hierdoor wordt uw organisatie in staat gesteld om op de juiste manier in te spelen op de continue veranderende omgeving met als resultaten:

  • een hogere klanttevredenheid,
  • een grotere bijdrage aan de financiële ambities van uw organisatie,
  • het beheersen van de risico’s en
  • de beschikbaarheid van goederen en diensten afgestemd op de vraag van de klant en/of eindgebruiker.

 

De stappen zijn helder:

Adviseren: wij analyseren de huidige situatie, bepalen vervolgens het verbeterpotentieel en adviseren de diverse stakeholders over de te volgen route.
Implementeren: na vaststelling van de te volgen route (vastgelegd in een visiedocument) wordt overgegaan tot implementatie aan de hand van een plan van aanpak. Hierbij onderscheiden wij ons met een mensgerichte en pragmatische aanpak.
Verbeteren: na afronding van de implementatiefase dragen wij zorg voor de borging. Met een goede borging wordt de nieuwe werkwijze verankert, waardoor het resultaat van de verandering blijvend is.

Onze werkwijze draagt direct bij aan de verdere groei van uw organisatie.

 

Filosofie

Wij werken altijd vanuit een visie. Deze visie is onderdeel van elke opdracht en heeft toegevoegde waarde door de persoonlijke beïnvloeding. De visie is vernieuwend, geeft richting en is actief gemaakt. Door het actief te maken is het voor iedereen duidelijk wat we wel en niet terug willen zien. Hierop wordt kort cyclisch gestuurd.

Tevens geldt:

  • het is een pragmatische aanpak met een geloof in eigen kunnen,
  • doelen worden bereikt door er mee bezig te zijn,
  • wij werken vanuit het willen leveren van een substantiële bijdrage,
  • met symboolpolitiek red je het niet. Het is te gemakkelijk om een mooie notitie te maken en om goede voornemens te hebben en
  • het is een onomkeerbaar proces. Borgen is nodig om niet terug te vallen.

 

Meer weten? Mail info@citium.nl

 

  • Onze belofte: Citium werkt!